โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม 2559 โดยได้เหรียญรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 9 รายการ เหรียญเงิน 15 รายการ เหรียญทองแดง 5 รายการ และ เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ

            นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ ศูนย์การแสดงสินค้า เมืองทองธานี และจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 จำนวน 2 รายการ คือ

  1. การแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
  2. การแข่งขัน การสร้าง Webpage ประเภท Webt Editor ระดับ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

           สรุปผลการแข่งขันทุกกิจกรรม

          ชมภาพการมอบเกียรตินักเรียนในทุกกิจกรรม

 

กลับหน้าจอหลัก