ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุด จำนวน 1 ตำแหน่ง 
           ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 ตุลาคม พ.ศ.2561 เว้นวันหยุดราชการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้   ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2ประกาศรับสมัคร3 

กลับหน้าจอหลัก