โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 โดยได้เหรียญรางวัล คือ 23 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง และ 5 เข้าร่วมการแข่งขัน

           นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 6 รายการ ดังนี้

  1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  2. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  3. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  4. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  ได้รับรางวัรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  6. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

 

           

 

กลับหน้าจอหลัก