ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นของประมูลร้านค้าขายของในบริเวณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง เสนอยื่นของประมูลร้านค้าขายของในบริเวณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

      ด้วยโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม มีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า เพื่อขายและจัดจำหน่ายของแสดงความยินดีเนื่องในวันเกียรติยศชมพู-ดำ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ให้กับครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน สามารถยื่นเอกสารเพื่อการเสนอประมูลร้านค้าขาย ได้ในวันที่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2564 ดังรายละเอียดเอกสารแนบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูเอกชัย จันทร์ตา (054-286123)

โหลดแบบใบเสนอประมูลร้านจำหน่ายของแสดงความยินดีให้กับนักเรียน

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!