พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทในพิธีไหว้ครู โดยนักเรียนทุกระดับชั้นทำพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และเป็นสิริมงคลต่อชีวิต นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ระดับชั้นที่ได้รับรางวัลจากการประกวดพานไหว้ครูประเภทต่าง ๆ ณ หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

   

การจัดทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู เนื่องในงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีการแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทพานดอกไม้ และ ประเภทพานธูปเทียน โดยมีตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับเข้าร่วมจัดทำพานไหว้ครู ณ บริเวณใต้ถุนอาคาร 5 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียเก้าเลี้ยววิทยา

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโีรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน โดยคณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมงานต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างในโรงเรียน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ฯลฯ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ของทั้ง 2 โรงเรียน ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 20 มีนาคม 22561

   

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2560

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 และเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.2-3 โดยมีกิจกรรม คือ การดินทางไกล การเข้าฐานผจญภัยภาคกลางวัน และภาคกลางคืน การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพยัคฆ์เมืองเสริม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 17-19 มกราคม 2561

   

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2561

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ สวัสดีปีจอ 2561 โดยมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การจับฉลากมอบของรางวัล การแลกของขวัญของผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 8 มกราคม 2560

   

การนำเสนอโครงงานคุณธรรมและกาดดอกเสี้ยว

นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานคุณธรรมและกาดดอกเสี้ยว เพื่อสืบสานประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ภายในงานมีการนำเสนอโครงงานคุณธรรม กาดมั่ว งานศิลปะ งานเซรามิก และการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 5 มกราคม 2561

   

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 5 รูปเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ในขึ้นปีใหม่ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 5 มกราคม 2561

   

กิจกรรมวันคริสต์มาศ ประจำปี 2560

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาศ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรม คือ การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ การเล่นเกมชิงของรางวัล และการมอบของราววัลการประกวดและแข่งขันด้านต่าง ๆ เช่น การแข่งขัน Crossword การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันการดิษฐ์การ์ดอวยพร และกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการวันคริสต์มาศ เป็นต้น นอกจากยังมีมอบของขวัญจากซานตาคลอส ณ บริเวณหน้าเสาธง วันที่ 25 ธันวาคม 2560

   

พิธีมอบห้องสมุดอาเซียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน โดยมีนายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวรายงาน และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีและให้การต้อนรับจำนวนมาก เช่น รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาตัวแทนจากจังหวัดลำปาง นายอำเภอเสริิมงาม ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา หวหน้าส่วนราชการอำเภอเสริมงาม คณะครูและนักเรียน เป็นต้น โดยห้องสมุดอาเซียน ได้รับงบประมาณจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มอบเป็นของขวัญสำหรับประชาชน ให้กับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง วันที่ 21 ธันวาคม 2560

   

กิจกรรมเดิน วิ่ง อิ่มบุญร่วมสบทบทุนโครงการ "ก้่าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล"

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอเสริมงาม ในชื่อกิจกรรมเดิน วิ่ง อิ่มบุญร่วมสบทบทุนโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล" โดยเริ่มต้นรวมพล ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจนถึงที่ว่าการอำเภอเสริมงาม วันที่ 20 ธันวาคม 2560

   

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ยินดีต้อนรับ พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและคณะเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ยินดีต้อนรับ พล.อ.อ. ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

   

วันวชิราวุธ

นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

   

กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ชงโคเกมส์" ประจำปี 2560

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายเชน ปานสังข์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ชงโคเกมส์" ประจำปี 2560 โดยกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรม เช่น การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแข่งขันกีฬากรีฑา ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครองในชุมชนเข้าร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรมอย่างมากมาย
   

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริฯ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะคณะกรรมการ คณะครูและนักเรียน ค่ายรอบประเมิน โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2560 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560

Cr ภาพ : เพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

   

งาน "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจัดงาน "วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" รักด้วยดวงใจ สายใยผูกพัน แด่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2560 จำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูณัฏฐ์ชญาภา สุรินทร์วงศ์ และคุณครูสุนีย์ อินละปะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 29 กันยายน 2560

   

งานมุทิตาคารวะ แด่คุณครูด้วยดวงใจ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรม "มุทิตาคารวะ แด่คุณครูด้วยดวงใจ" ให้กับคณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 2 ท่าน คือ คุณครูณัฏฐ์ชญาภา สุรินทร์วงศ์ และคุณครูสุนีย์ อินละปะ ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 21 กันยายน 2560

   

การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรม คือ การมอบรางวัลแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น มอบรางวัลกาiประกวดวาดภาพ คำขวัญ เรียงความวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 11 สิงหาคม 2560

   

กิจกรรมภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย การประกวดวาดภาพ คลินิกภาษาไทย การประกวดร้องเพลง การประกวดแต่งกายในวรรณคดีไทย การออกร้านขายของของนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ และกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป ณ บริเวณหอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 27 กรกฎาคม 2560

   

ลงนามถวายพระพรในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา 28 กรกฎาคม ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

   

พิธีทอดผ้าป่าต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีหน่วยงานราชการในอำเภอเสริมงามและประชาชนอำเภอเสริมงามเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืชและส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

   

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

เทศบาลตำบลเสริมงามร่วมกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมร่วม จัดโครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) โดยมีพิธีหล่อเทียนพรรษาและการจัดทำเทียนพรรษา สำหรับการนำไปถวายวัดต่าง ๆ ในอำเภอเสริมงาม เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 6 กรกฏาคม 2560

   

พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2560

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งประกอบด้วยพิธีไหว้ครูของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ การมอบรางวัลการประกวดพานไห้ครู การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน การผูกข้อมือของครูที่ปรึกษา ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงบุญคุณของครู และการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 15 มิถุนายน 2560

   

จัดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

นักเรียนแต่ละระดับชั้น โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมจัดทำพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

   

เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

นายสมบูรณ์ ดาวัลน์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

   

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560

นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25ุ60 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน การรับฟังปัญหา ข้อเสนอ ของผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

   

งานวันเกียรติยศชมพู-ดำ ประจำปี 2559

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดงานวันเกียรติยศชมพู-ดำ ประจำปี 2559 ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยในงานประกอบด้วย พิธีบายศรีสูขวัญ การมอบใบประกาศนีบัตร การถ่ายรูปหมู่ การแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

   

การอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2560

   

การประกวดวงดนตรี SWT Contest

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสากล SWT Content ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีและห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดจำนวน 9 ทีม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560

   

นำเสนอโครงงานฐานวิจัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอโครงงานฐานวิจัย (RBL) ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

   

ปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2559

นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 กุมมภาพันธ์ 2560

   

มอบช่อดอกไม้นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม มอบช่อดอกไม้ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ณ หน้าเสาธง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

   

นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง

กลุ่มเยาวชนละอ่อนลุ่มน้ำแม่ต๋ำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

   

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2559

นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพยัคฆ์เมืองเสริม

   

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2559

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพยัคฆ์เมืองเสริม

   

กิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม และกล่าวอวยพร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การร่วมรับประทานอาหารร่วมกันของคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลลากรของโรงเรียน การจับสลากมอบของรางวัล ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560
   

พิธีทำบุญตักบาตรและสืบชะตาโรงเรียน

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูปและพิธีสืบชะตาโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2560 ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560

   

วันวชิราวุธ

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน พร้อมด้วยเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

   

กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี" และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 89 พรรษา (5 ธันวาคม 2559) ณ บริเวณหน้าเสาธง โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิญาณตนทำดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การจัดกิจกรรมอธิฐานจิต ทำสมาธิ สำรวจจิตภาวนาแผ่เมตตา การปลูกต้นไม้ และการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน วันที 22 พฤศจิกายน 2559

   

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นางชนันนภัส เครือดวงคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

   

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย
นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

Cr: เพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

   

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ณ หอประชุมอำเภอเสริมงาม เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559
   

การอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติวิทยากร คือ นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มาให้ความรู้ คำแนะนำ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559

   
งานเกษียณอายุราชการผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดงาน "บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559" ให้แด่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ดังนี้ 1. นายพจน์ ศุภพิชน์ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 2. นายสงวนศิษย์ ยอดปนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ 3. นายมานพ สมศักดิ์ ณ ห้องประชุม โรงแรมลำปางเวียงทอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559

   
16 กันยา วันสถาปนาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงา มวิทยาคม เป็นประธานในพิธีวันสถาปนาโ รงเรียนเสริมงามวิทยาคม ซึ่งครบรอบ 44 ปี โดยมีการถวายผ้าป่าเพื่อการ ศึกษาของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559

   
   

โรงเรียนวังเหนือวิทยาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวังหนือวิทยา ที่มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

   

การอบรมแกนนำป้องเอดส์และการตั้งครรภ์

นายพจน์ ศุภพิชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำส่งเสริมป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยเรียน เพื่อให้มีความรู้และให้คำปรึกษาแก่เพื่อนได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559

   

โครงการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญห าและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใ นการพัฒนาาท้องถิ่น (Clinic Cennter) เสริมสร้างสำนึกความเป็นพลเ มืองสำหรับเยาวชนและประชาชน  (มุมมองกระบวนการประชาธิปไต ยจากโรงเรียนสู่ชุมชน) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อ ย่างมากมาย เพื่อขับเคลื่อนอำเภอเสริมง ามเป็นชุมชนแห่งประชาธิปไตย ณ หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิ ทยาคม เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559

   

การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรม คือ การมอบรางวัลแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น มอบรางวัลกาประกวดวาดภาพ คำขวัญ เรียงความวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

   

ผอ. สพม. 35 เยี่ยมเยียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำใน การจัดการศึกษาแก่คณะผู้บริ หาร และคณะครู โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

   

กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ชงโคเกมส์"

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "ชงโคเกมส์ ประจำปี 2559" โดยมีประเภทกีฬาในการแข่งขันหลายชนิด เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล กีฬาพื้นบ้าน และกรีฑา เป็นต้น การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมเสริมความสามัคคี การออกกำลังกาย การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนักเรียนในโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

   

กิจกรรมตักบาตรและพิธีหล่อเทียนพรรษา

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรมตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานปะเพณีและพิธีกรรมในวันสำคัญของไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

   

1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

นายสมบูรณ์ ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ" ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559

   

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2559

นายมานัส นพคุณ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติเพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณของครู และการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและยากจน ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559

   
เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2559

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน เสริมงามวิทยคม เป็นประธานและให้โอกาสในการเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

   

เวทีเสวนา สืบฮีตสานฮอยตามรอยวิถีเสริมงาม

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต. ศตวรรษ บุนนาค นายอำเภอเสริมงาม เป็นประธานเปิดเวทีเสวนา สืบฮีตสานฮอยตามรอยวิถีเสริ มงาม โดยมีนายมานัส นพคุณ กล่าวรายงาน การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้เ ป็นพัฒนาและเสริมสร้างกระบว นการประชาธิปไตยในเสริมงาม ซึ่งได้รับเกียรติจากแขกผู้ มีเกียรติมากมายเข้าร่วมเวท ีเสวนาเพื่อพัฒนาเสริมงาม ณ หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิ ทยาคม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559

   

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2559

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงา มวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนิน งานของโรงเรียน การรับฟังปัญหา ข้อเสนอ ของผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

   

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระส งฆ์ 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพ ระพุทธศาสนาเกิดขึ้น คือ วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า  ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

   

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 โดยมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด  6 ฐาน คือ ฐานที่ 1 ฐานวิชาการ ฐานที่ 2 วิถีพอเพียง ฐานที่ 3 ฐานเงินทองของมีค่า ฐานที่ 4 ฐานเพศวิถีศึกษา ฐานที่ 5 ฐานค่านิยมหลัก 12 ประการ ฐานที่ 6 ฐานระเบียบวินัย เพื่อให้นักเรียนรู้ เข้าใจ ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและพ ร้อมสำหรับการเข้าศึกษาฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559

   

การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน 2/2558

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการดำเนินของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 และแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสูดในระดับชั้นต่าง ๆ มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบ O-net ระดับ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559

   

การอบรมโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่คณะครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

   

วันเกียรติยศชมพู - ดำ ประจำปี 2558

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานมอบเกีบรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีนายมานัส นำคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่าง ๆ ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559

   

English Summer Camp 2016

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม English Summer Camp 2016 Soemngam Witthayakhom School นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ าปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2559

   

 การอบรมโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดการอบรมโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสภาพัฒนาการเมือง มาให้ความรู้และการดำเนินงานในฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

   

 โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพื่อให้สามารถประพฤติ ปฏิบัติตามหลักพระธรรมคำสอน และการนำหลักธรรมมาช่วยสร้างครอบครัวให้อบอุ่นระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

   

กิจกรรมรณรงค์ "วันแห่งความรัก" วาเลนไทน์เดย์ "รักจริงปลอดภัย"

นายพจน์ ศุภพิชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ "วันแห่งความรัก" วาเลนไทน์เดย์ "รักจริงปลอดภัย" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ "วันแห่งความรัก" โดยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การให้ความรู้จากโรงพยาบาลเสริมงาม การเล่นเกมชิงของรางวัล การแสดงละครหุ่น การแสดงดนตรี ฯลฯ เป็นต้น ณ ลานมะม่วง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559

ขอขอบคุณรูปภาพจาก นายอชิรพรรษ ใจยะทิ

   

การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน

โรงเรียนเสริมงาวมวิทยาคม จัดการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

Cr. รูปภาพจากเพจสภานักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

   
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2558

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ถวายพวงมาลา จุดธูปเทียนถวายบังคมสักการะรัชกาลที่ 6 พิธีราชสดุดี และกล่าวเปิดกิจกรรมเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพยัคฆ์เมืองเสริม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2559

   
อบรมกฎหมายน่ารู้

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายน่ารู้ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 13 มกราคม 2559

   

กิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปี่ใหม่ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

   

ร่วมพิธีเปิดกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน จ.ลำปาง

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง

   

กิจกรรมวันคริสต์มาศและกิจกรรมก้าวสู่อาเซียน

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาศ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมก้าวสู่อาเซียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนชุดการแสดงอาเซียน การร่วมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาศ การมอบรางวัลการแข่งขันด้านทักษะภาษาต่างประเทศ ฯลฯ เป็นต้น ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

   

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงา มวิทยาคม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพร ะเกียรติ และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเ นื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู นักเรียน และประชาชนในอำเภอเสริมงามเ ข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรร มวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย การมอบรางวัลพ่อดีเด่นในแต่ ละชั้น การแสดงความรักของพ่อและลูก การมอบรางวัลการประกวดวาดภา พ คำขวัญ และเรียงความวันพ่อ ณ หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิ ทยาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558

   

วันเอดส์โลก World AIDS Day

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลเสริมงาม จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก World AID Day ประจำปี 2558 ให้ความรู้ คำแนะนำ และจัดกิจกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวโรคเอดส์ที่ถูกต้อง ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 1 ธันวาคม 2558

   

วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2558

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงา มวิทยาคม นำเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายว วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเ นิดลูกเสือไทยขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

   
ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2558

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ผ่านและการดำเนินในภาคเรียนที่ 2/2558 และรับผลการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ จากครูประจำชั้น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

   

กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ชงโคเกมส์" ประจำปี 2558

นายเชน ปานสังข์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ชงโคเกมส์" ประจำปี 2558 โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน กิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งนี้ประกอบด้วยสีต่าง ๆ จำนวน 6 สี โดยมีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ การแข่งกีฬาพื้นบ้าน กาารแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
การแข่งขันกีฬาประเภทลู่ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครองในชุมชนเข้าร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรม

   

การเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนายพจน์ ศุภพิชน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อำนวยการฝึก กล่าวเปิดและให้โอวาทในการเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

นางธีรดา แก้วบุญปัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

   

16 กันยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรม 16 กันยา วันคล้ายสถาปนา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ครบรอบ 43 ปี ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป การถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และการมอบรางวัลการแข่งขันก กีฬา วันที่ 16 กันยายน 2558

   
การอบรมแกนนำ อย. น้อย และการพัฒนาโภชนาการสำหรับนักเรียน

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงา มวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบร มแกนนำ อย. น้อย และการพัฒนาโภชนาการสำหรับน ักเรียน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิ ทยากรจากโรงพยาบาลเสริมงามท ี่ีมาให้ความรู้เกี่ยวกับโภ ชนาการสำหรับนักเรียนที่มีภ าวะอ้วนเกิดเกณฑ์ และภาวะเตี้ยต่ำกว่าเกณฑ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2558

   

กิจกรรมโครงการ Taro to school

งานแนะแนวโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการ Taro to school กิจกรรม Talk Show โดยวิทยากรด้านการศึกษาระดับประเทศ ที่มาให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อ การดำเนินชีวิตและการค้นหาตัวเองสู่อาชีพในอนาคต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยมีการทดสอบการค้นหาตัวเอง ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558

   

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งขาติ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ณ สวนป่าบริเวณโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 58

   

โครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมือง พ.ศ.2558

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดโครงการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้การเมืองภาคพลเมือง พ.ศ.2558 กิจกรรมผู้นำเยาวชนส่งเสริมประชาธิปไตย โดย อบจ.ลำปาง และ กกต. ณ ห้องเสริมวิทยาการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

   

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 โครงการแก้ปัญหาภัยแล้งหมู่บ้านดอนงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง หมู่บ้านดอนงาม ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558

   

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเสริมงาม ณ หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เช่น การมอบรางวัลแม่ดีเด่น ลูกดีเด่น ฯลฯ เป็นต้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558

   

วันภาษาไทยแห่งชาติ

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยภายในงานประกอบด้วย การออกร้านค้าพอเพียง การประกวดร้องเพลงในวรรณคดี การประกวดการแต่งกายในวรรณคดี การแสดงของนักเรียน และการมอบรางวัลในการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

   

กิจกรรมตักบาตรและหล่อเทียนพรรษา

นายมานัส  นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและหล่อเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบทอดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ ศาลาพระพุทธ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

   

พิธีสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ

นายมานัส นพคุณ เป็นประธานในพิธีเดินสวนสนามและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

 

   

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การไหว้ครูของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ยากจน การมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ หอประชุม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 11 มิถุนายน 2558


   

กิจกรรมสวดมนต์หมู่หน้าเสาธงสรรเสริญพระรัตนตรัย

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่หน้าเสาธงสรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558
   

การประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง และรับผลการเรียน 2/2557 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558  

   

วันเกียรติยศชมพู-ดำ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมจัดวันเกียรติยศชมพู-ดำ เพื่อมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

   
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.3 และ ม.6

นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 เพื่อชี้แนะแนวทางการศึกษาต่อ การดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนให้เหมาะสมก่อนสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558

   

 

กลับหน้าจอหลัก