ติดต่อเรา

ติดต่อโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

ติดต่อโรงเรียน

ตั้งอยู่เลขที่ 134  ม.6 ตำบลทุ่งงาม  อำเภอเสริมงาม

จังหวัดลำปาง  รหัสไปรษณีย์ 52210

โทร : 054-286123, 054-286497

โทรสาร : 054-286333

ส่งข้อความหาเรา

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.