ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี ที่ได้รับรางวัลการประกวดสื่อฯ


โรงเรียนเสริมงามงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้มอบโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีกับคุณครูพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การประกวดสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” ประเภทสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 29 มกราคม 2564


Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!