การแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชงโคเกมส์” ประจำปี 2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับเกียรติจากนายสวัสดิ์ ลาดปาละ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ชงโคเกมส์” ประจำปี 2563 โดยกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งนี้ประกอบด้วย การประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ การแข่งกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ การแข่งขันกีฬากรีฑา ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ปกครองในชุมชนเข้าร่วมให้กำลังใจและเยี่ยมชมกิจกรรมจำนวนมาก ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 28 ธันวาคม 2563

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!