การออกแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางฐิตารฎาร์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และทีมงานแนะแนวและการศึกษาต่อของโรงเรียน ได้ออกแนะแนวให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม โรงเรียนวัดสบแม่ทำ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 (วัดนาเดา) และโรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!