การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 สถานที่รับสมัคร ห้องวิชาการ อาคารเสริมคุณารัฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ดังรายละเอียดแนบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-286123
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!