การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19)

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ให้การต้อนรับนายไพชยา พิมพ์สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยมี ผอ.สุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองฯ วิชิต อินนันไชย และรองฯ ฐิตารฏาฎ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูเอกชัย จันทร์ตา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่าย ร่วมให้การต้อนรับ
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!