มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดย นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม มอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 โดยได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล อายุไม่เกิน 15 ปี ชาย กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
2. ชนะเลิศ วอลเลย์บอลชายหาด อายุไม่เกิน 15 ปี หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563
ผู้ฝึกสอน คือ ว่าที่ ร.ต. เฉลิมพันธ์ แก้วประเสริฐ/ครูนิรันดร์ วรกุลธนวรรธน์/ครูอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์และครูปาริฉัตร จิโนปง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!