แสดงความยินดีกับครูสมโภชน์ ฟูใจ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมโภชน์ ฟูใจ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยได้รับเกียรติจากนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ หน้าเสาธง วันที่ 24 มีนาคม 2564
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!