เอกสารประกอบและแบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21

1.แบบคำขอ ::: https://drive.google.com/…/1L_koE-q2-EoweDjARsuXEGmiHj…/view

2.แบบประเมินรายปี ::: https://drive.google.com/…/1WxlB10fv9VScKjbsRXbEoWAodJ…/view

3.แบบสรุปประเมิน 5 ปี ::: https://drive.google.com/…/1Cl5QlOrg3NIkslZ9ZJFB-8LAoH…/view

4.PPT หลักเกณฑ์ ฯ ::: https://drive.google.com/…/1DS-0LXERHsxmsaMZSGuwek4v2…/view…

5. คู่มือการประเมิน ::: https://drive.google.com/…/14i6yYTvQfRCMkDdDxOpOArUunf…/view

6. เกณฑ์ใหม่ ฯ ::: https://drive.google.com/…/0B3fd4SbfAxsgSG01c0lIX052c0U/view

7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน ::: https://drive.google.com/…/1zvADYc3106lE8Cl56vSWv1WLZC…/view

8. หนังสือ PLC ::: https://drive.google.com/…/1YSSFCOf5uBDiM0xv4G-VGmYGg8…/view

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.