เดินทางส่งครูสมโภชน์ ฟูใจ ไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายวิชิต อินนันไชย และนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เดินทางไปส่งครูสมโภชน์ ฟูใจ ครูชำนาญการพิเศษ เพื่อย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใหม่ ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณีให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี วันที่ 1 เมษายน 2564

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!