ส่งครูสิลิลลัคน์ เย็นใจ รับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้เดินทางไปส่งครูสิลิลลัคน์ เย็นใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.