ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ “นายสุมล สัญญเดช”

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ยินดีต้อนรับ นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยมีการแสดงความยินดีและมอบช่อดอกไม้ จากคณะผู้บริหารจาก สพม. 35 คณะผู้บริหารโรงเรียนในเขต สพม. เขต 2 คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม กลุ่มเครือข่ายการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมเมธีธราดล วันที่ 11 มิถุนายน 2563

รับชมภาพกิจกรรม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.