มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการสุมล สัญญเดช ร่วมแสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เหรียญทองแดง โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
3. รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!