มอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่ง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมแก่นักเรียน ที่ร่วมการแข่งขันทักษะ โดย นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ดังนี้
—รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ กีฬาวอลเล่ย์บอล รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 และได้เป็นเป็นตัวแทนภาคเหนือแข่งวอลเล่ย์บอล กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ต่อไป
1. นายศิวกร ชุ่มธิ ชั้น ม.6/4
2. นายสิรภพ ศรีวิชัย ชั้น ม.5/2
—การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ของสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
*ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ นางสาววธิดา อินวัน นักเรียนชั้น ม.5/1
*รางวัลเข้่าร่วมการแข่งขัน นางสาวศิริวรรณ รัตนะ,นางสาวสุธิตา ทาทะวงค์และ นายรัฐพล เพ็ชรตา นักเรียนชั้น ม.5/1
—การแข่งขันเรียงความ ในหัวข้อ “การออม กอช. กับการพัฒนาชาติ”
*ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ
1. นางสาวพนมวรรณ ก๋าแก่น ชั้น ม.6/1
2. นางสาววรารัตน์ สดสุภา ชั้น ม.6/1
*ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับจังหวัดลำปาง เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล
1. นางสาวพนมวรรณ ก๋าแก่น ชั้น ม.6/1
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!