มอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม พร้อมด้วยนายวิชิต อินนันไชย นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ดังนี้
1. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
2. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
3. การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!