พิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 (TCAS1)

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมแสดงพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในรอบที่ 1 (TCAS) จำนวน 68 คน ณ บริเวณหน้า

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!