ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรในการประกวดโครงงานฯ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนทุกระดับชั้นในการประกวดโครงงาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยบูรณาการกับหลักสูตรจริยศึกษาและโครงงานคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยระดับชั้นที่ได้รางวัลระดับยอดเยี่ยม ได้แก่ ม.1/5, ม.2/1, ม.3/2, ม.4/1 และ ม.5/2 ส่วนระดับชั้นอื่น ๆ ได้รางวัลระดับดีเด่น ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 23 มีนาคม 2564

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!