ผลงานครูกรรณิกา บุญประเสริฐ

นางสาวกรรณิกา บุญประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เทคนิคการสอนแบบ 7ESR Model ให้กับครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นอกจากนี้ยังจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ชื่อโครงการกินและดื่มหมดลดขยะเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน (กิจกรรมกินข้าวหมดจาน ) ร่วมกับนักเรียนแกนนำเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 3 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อีกด้วย

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!