ปฐมนิเทศครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ และนายวิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้ปฐมนิเทศครูอัตราจ้างและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติ ในโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ณ ห้องเกียรติยศ วันที่ 7 ธันวาคม 2563

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!