ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการใหม่ทั้ง 2 ท่าน คือ นายวิชิต อินนันไชย และนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ ด้วยความยินดียิ่ง

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.