ตรวจความพร้อมการเตรียมการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ให้การต้อนรับนายศรศิลป์ มังกรแก้ว หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอเสริมงามและตัวแทนจากโรงพยาบาลเสริมงาม ที่มาตรวจความพร้อมการเตรียมการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ทั้งการจัดห้องเรียนให้กับนักเรียน โรงอาหาร ห้องพยาบาล รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย โดยผลการตรวจผล ปรากฏว่า ผ่าน 100 % เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.