งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน “๔๘ ปี เสริมงามวิทยาคม”

นายสวัสดิ์ ลาดปาละ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน “๔๘ ปี เสริมงามวิทยาคม” โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป บริเวณลานหน้าอาคารเมธีธราดล การประกอบพิธีทางศาสนา พิธีมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุม เมธีธราดล วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.