คณะกรรมการลงพื้นที่สอบทานข้อมูลนักเรียนที่สมัครรับทุนพระราชทาน มทศ. รุ่น 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดและ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัด และนางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน มทศ. รุ่น 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม จำนวน 4 คน พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและครูผู้ดูแลนักเรียนทุน วันที่ 1 เมษายน 2564

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!