ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่โดยรับมอบรางวัลจากนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในการได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทผู้บริหาร จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

 

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!