กิจกรรม Super cool true knowledge 2020

นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Super cool true knowledge 2020 Presented by TruemoveH ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์วาเลนไทน์ อินทิยศ เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรมพร้อมทีมงานจาก TruemoveH ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ O-net แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ณ หอประชุมเมธีธราดล วันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

 

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!