กิจกรรมโครงการเสริมงามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเสริมงามอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ, นายวิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เข้าร่วมในกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำห้วยเด่นสามสบ เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณลำห้วยเด่นสามสบ หมู่บ้านดอนงาม อำเภอเสริมงาม จ.ลำปาง วันที่ 10 ธันวาคม 2563

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!