กิจกรรมโครงการอบรมกฏหมายเบื้องต้นแก่เยาวชนในจังหวัดลำา

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และสำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการอบรมกฏหมายเบื้องต้นแก่เยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จำนวน 121 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 17 ธันวาคม 2563

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!