กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ เครื่องราชสักการะ ถวายพานพุ่ม และอ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำคณะครูถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา และนำคณะครู บุคลากร และนักเรียนลงนามถวายพระพรฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!