กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนายวิชิต อินนันไชย และนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนมีเวทีแสดงศักยภาพของตนเอง ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจีน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ใต้ถุนอาคารภูวนาถภักดี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!