กิจกรรมวันคริสต์มาศ ประจำปี 2563

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาศ ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน การมอบของราววัลการประกวดและแข่งขันด้านต่าง ๆ เช่น การประกวดการคัดลายมือ (Hand Writing Contest) การประกวดบัตรอวยพรวันคริสต์มาส (Christmas Card Contest) การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) การประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) เป็นต้น นอกจากยังมีการมอบของขวัญพิเศษจากซานตาคลอส ณ อาคารภูวนาถภักดี วันที่ 25 ธันวาคม 2563

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!