กิจกรรมรณรงค์ “วันแห่งความรัก” วาเลนไทน์เดย์ “รักจริงปลอดภัย”

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล​ สัญญเดช​ ผู้อำนวยการโรงเรียน และงานเพศวิถีศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันแห่งความรัก” วาเลนไทน์เดย์ “รักจริงปลอดภัย” ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมที่ถูกต้องกับนักเรียนเกี่ยวกับความรัก การมีเพศสัมพันธ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากนักเรียนรักในแบบที่ไม่ถูกต้อง โดยมีนักเรียนแกนนำโครงการเพศวิถีศึกษา และคุณครูแกนนำทุกท่าน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

 

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!