การมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้กำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีจุดคัดกรองและการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัว ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม วันที่ 15 มิถุนายน 2563

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.