การประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นฯ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม โดยนายสุมล สัญญเดช ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางอัมวรรณ กนกกังวานโรจน์ หัวหน้างานงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน นางนิภาวรรณ ฝั้นอุด และนายสมภพ เบาใจ ทีมงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่น และเผยแพร่ผลงานนิทรรศการดำเนินงานโครงการเพศวิถีศึกษาในโรงเรียน ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าเยี่ยมชมผลงานในครั้งนี้ ณ โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง วันที่ 18 ธันวาคม 2563
Copyright © 2020 swt.ac.th | Powered by SWT.
error: Content is protected !!