โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 กับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS รอบที่ 1) 

- คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานศึกษา 
- ขอแสดงความยินดีกับคุณครูพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี ที่ได้รับรางวัลประกวดสื่อฯ
ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563 จาก สพม.35
- มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ขอเชิญร่วมสมทบทุนซื้อกระเบื้องมุงหลังคา อาคารเสริมคุณารัฐ (อาคาร 1)
รายชื่อนักเรียนแยกตามกลุ่มเรียน (สอนเสริม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- คู่มือการใช้งานระบบตรวจเช็คการมาโรงเรียน การเข้าเรียน และพฤติกรรมนักเรียน สำหรับผู้ปกครอง  คลิกเพื่อโหลดเอกสาร  คู่มือการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ระบบ Android ,  คู่มือการสร้าง Icon Shortcut บน สมาร์ทโฟน (ระบบ Android) , คู่มือการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ระบบ IOS 
- ประกาศแจ้งการรับเอกสาร ปพ.1 ประกาศนียบัตร และการปิดบัญชีธนาคาร ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
- ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
- ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19  https://www.dltv.ac.th และ http://www.dltv.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ผลงานครู/นักเรียน

VDO SWT