ที่ตั้งของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
อัตลักษณ์/คุณลักษณะ
บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  กรอกแบบสอบถาม เรื่องยาเสพติด
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนปีการศึกษา 2559

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโ ลยี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)

ระบบเงินเดือนครูเสริมงามวิทยาคม
แฟนเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 บล็อกครูปิยะดนัย วิเคียน

 

16 กันยา วันสถาปนาโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

 

   
โรงเรียนวังเหนือวิทยาศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
   
การอบรมแกนนำป้องเอดส์และการตั้งครรภ์

หมายเหตุ : หากต้องการดูภาพกิจกรรมให้คลิกที่รูปภาพ :: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ::

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับจำนวนวันที่ 31 ก.ค. 58