Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ที่ตั้งของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
อัตลักษณ์/คุณลักษณะ
เพลงประจำโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน


กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ระบบเช็คชื่อนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 

 สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 35 ลำปาง เขต 2

  สรุปผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

 แฟนเพจ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

 ภาพกิจกรรมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

 

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)

เอกสารแผน-นิเทศ-ประเมิน-PLC

เอกสารประกอบและแบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21 

ระบบเงินเดือนครูเสริมงามวิทยาคม
เผยแพร่ผลงานครู

 เผยแพร่ผลงานครูปิยะดนัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครูธมลวรรณ
แบบฝึกทักษะครูสุดเฉลียว

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

   

การจัดทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียเก้าเลี้ยววิทยา

 

หมายเหตุ : หากต้องการดูภาพกิจกรรมให้คลิกที่รูปภาพ

:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ::