ที่ตั้งของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
อัตลักษณ์/คุณลักษณะ
เพลงประจำโรงเรียน
บุคลากรในโรงเรียน


กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)

เอกสารแผน-นิเทศ-ประเมิน-PLC

เอกสารประกอบและแบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21 

ระบบเงินเดือนครูเสริมงามวิทยาคม
แฟนเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 ระบบลงทะเบียนชุมนุม
 เผยแพร่ผลงานครูปิยะดนัย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครูธมลวรรณ
แบบฝึกทักษะครูสุดเฉลียว

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

   

การจัดทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียเก้าเลี้ยววิทยา

 

หมายเหตุ : หากต้องการดูภาพกิจกรรมให้คลิกที่รูปภาพ

:: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ::