ที่ตั้งของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
อัตลักษณ์/คุณลักษณะ
บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบรรณารักษ์ห้องสมุด จำนวน 1 ตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)

เอกสารแผน-นิเทศ-ประเมิน-PLC

เอกสารประกอบและแบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21 

ระบบเงินเดือนครูเสริมงามวิทยาคม
แฟนเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 บล็อกครูปิยะดนัย วิเคียน
 วีดิทัศน์โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครูธมลวรรณ
แบบฝึกทักษะครูสุดเฉลียว

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

   

การจัดทำพานไหว้ครู ประจำปี 2561

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียเก้าเลี้ยววิทยา

 

หมายเหตุ : หากต้องการดูภาพกิจกรรมให้คลิกที่รูปภาพ :: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ::

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับจำนวนวันที่ 31 ก.ค. 58