ที่ตั้งของโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
อัตลักษณ์/คุณลักษณะ
บุคลากรในโรงเรียน
ปฏิทินกิจกรรม


กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ::ชมภาพการมอบรางวัลนักเรียน::
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนปีการศึกษา 2559

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถเข้าศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโ ลยี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด

  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ชนะเลิศการประกวดเล่านิทานประกอบท่าทาง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)

แบบรายงานการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (SAR)

โครงการโรงเรียนประจำปี 2559

SAR โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 2558

ระบบเงินเดือนครูเสริมงามวิทยาคม
แฟนเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 บล็อกครูปิยะดนัย วิเคียน

 

นำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง

 

   

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2559

 

   

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 ปีการศึกษา 2559

 

หมายเหตุ : หากต้องการดูภาพกิจกรรมให้คลิกที่รูปภาพ :: ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด ::

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


เริ่มนับจำนวนวันที่ 31 ก.ค. 58