โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
ขอเชิญร่วมสมทบทุนซื้อกระเบื้องมุงหลังคา อาคารเสริมคุณารัฐ (อาคาร 1) 
รายชื่อนักเรียนแยกตามกลุ่มเรียน (สอนเสริม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- คู่มือการใช้งานระบบตรวจเช็คการมาโรงเรียน การเข้าเรียน และพฤติกรรมนักเรียน สำหรับผู้ปกครอง  คลิกเพื่อโหลดเอกสาร  คู่มือการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ระบบ Android ,  คู่มือการสร้าง Icon Shortcut บน สมาร์ทโฟน (ระบบ Android) , คู่มือการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ระบบ IOS 
- ประกาศแจ้งการรับเอกสาร ปพ.1 ประกาศนียบัตร และการปิดบัญชีธนาคาร ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
- ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
- ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19  https://www.dltv.ac.th และ http://www.dltv.ac.th
- สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)
- การแสดงรายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบประจำเดือนกันยายน 2562
- สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 35 ลำปาง เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ผลงานครู/นักเรียน

VDO SWT