โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จังหวัดลำปาง

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

- คู่มือการใช้งานระบบตรวจเช็คการมาโรงเรียน การเข้าเรียน และพฤติกรรมนักเรียน สำหรับผู้ปกครอง  คลิกเพื่อโหลดเอกสาร  คู่มือการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ระบบ Android ,  คู่มือการสร้าง Icon Shortcut บน สมาร์ทโฟน (ระบบ Android) , คู่มือการใช้งานบนสมาร์ทโฟน ระบบ IOS      - ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  คลิกเพื่อดูรายชื่อ รายชื่อชั้น ม.1 , รายชื่อชั้น ม.4 , ดาวน์โหลดใบมอบตัว , กำหนดการมอบตัว - ประกาศแจ้งการรับเอกสาร ปพ.1 ประกาศนียบัตร และการปิดบัญชีธนาคาร ของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 - ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 - ช่องทางการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคโควิด-19  https://www.dltv.ac.th และ http://www.dltv.ac.th - สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.) - การแสดงรายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบประจำเดือนกันยายน 2562 - สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 35 ลำปาง เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ผลงานครู/นักเรียน

VDO SWT